Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
80514

Thông tin liên hệ và số điện thoại hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa

Ngày 13/10/2023 00:00:00

UBND phường Quảng Vinh thông báo danh sách và số điện thoại hỗ trợ giải quyết TTHC của CBCC phụ trách giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa phường Quảng Vinh để các tổ chức, cá nhân thuận tiện liên hệ công việc và giải đáp thắc mắc

DANH SÁCH

Thông tin liên hệ và số điện thoại hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa


STT

Họ tên

Chức vụ

Chức vụ tại bộ phận Một cửa

Lĩnh vực bộ phận Một cửa

Số điện thoại

1

Trương Văn Vân

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Chứng thực

0987 435 356

2

Nguyễn Văn Hòa

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Hộ tịch

0902 143 011

3

Lê Văn Thông

Công chức Địa chính – XD – NN & MT

Công chức Địa chính – XD – NN & MT

Đất đai, nông nghiệp, TN - MT

0837 079 789

4

Lê Hữu Quyền

Công chức Chính sách

Công chức Chính sách

Chính sách, an sinh xã hội

0945 514 111

5

Phạm Công Tuấn

Công chức Văn hóa

Công chức Văn hóa

Văn hóa – Giáo dục – Y tế

0942 038 828

6

Dư Thị Nga

Chủ tịch Hội Khuyến học

Nhân viên

Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ

0385 574 663

Xem nội dung đầy đủ tại:Báo cáo DS hỗ trợ tại bộ phận 1 cửa.doc

CHỦ TỊCH

Cao Văn Hoàng

Thông tin liên hệ và số điện thoại hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa

Đăng lúc: 13/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

UBND phường Quảng Vinh thông báo danh sách và số điện thoại hỗ trợ giải quyết TTHC của CBCC phụ trách giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa phường Quảng Vinh để các tổ chức, cá nhân thuận tiện liên hệ công việc và giải đáp thắc mắc

DANH SÁCH

Thông tin liên hệ và số điện thoại hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa


STT

Họ tên

Chức vụ

Chức vụ tại bộ phận Một cửa

Lĩnh vực bộ phận Một cửa

Số điện thoại

1

Trương Văn Vân

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Chứng thực

0987 435 356

2

Nguyễn Văn Hòa

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Hộ tịch

0902 143 011

3

Lê Văn Thông

Công chức Địa chính – XD – NN & MT

Công chức Địa chính – XD – NN & MT

Đất đai, nông nghiệp, TN - MT

0837 079 789

4

Lê Hữu Quyền

Công chức Chính sách

Công chức Chính sách

Chính sách, an sinh xã hội

0945 514 111

5

Phạm Công Tuấn

Công chức Văn hóa

Công chức Văn hóa

Văn hóa – Giáo dục – Y tế

0942 038 828

6

Dư Thị Nga

Chủ tịch Hội Khuyến học

Nhân viên

Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ

0385 574 663

Xem nội dung đầy đủ tại:Báo cáo DS hỗ trợ tại bộ phận 1 cửa.doc

CHỦ TỊCH

Cao Văn Hoàng

Kết quả giải quyết TTHC